معمای سن عروس

1406

معماي سن عروس, معمای جدید, روز عروسي

معمای سن عروس

معمای سن عروس
يک زن و شوهر 21 بيست و يک سال پيش زماني که با هم ازدواج کردند ، سن شوهر 3 سه برابر سن زن بود. امروز سن او دو برابر سن زنش است ، زن در روز عروسي چند ساله بوده است .

↓↓↓

- Advertisement -

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

↓↓↓

***جواب معما
زن در روز عروسي 21 بيست و يک سال داشت است
سن اين خانم در حال حاضر برابر است با اختلاف سن او و سن شوهرش …
در آن زمان سن زن 21 بيست و يک سال و سن مرد سه برابر سن زنش ، يعني 63 شصت و سه سال بود.

الان سن زن 42 چهل و دو سال و سن مرد دو برابر سن زنش ، يعني 84 هشتاد و چهار سال است

نظر دهید

لطفا نظر خود را بدهید !
نام خود را وارد کنید